Archiv článků

pátek, 05 duben 2013 15:34

Transformace občanských sdružení (o.s.) na obecně prospěšné společnosti (o.p.s.)

Naše advokátní kancelář poskytuje právní servis občanským sdružením, které využívají časově omezené možnosti k transformaci na obecně prospěšné společnosti.

Tato možnost platí jen do 31. prosince 2013, neboť s účinností nového občanského zákoníku se občanská sdružení ze zákona ke dni 1. ledna 2014 automaticky stanou „spolky", pokud se jejich členové nerozhodnou, že sdružení změní svou právní formu na „ústav" nebo „sociální družstvo".

Do té doby, v období od 1. dubna 2013 do 31. prosince 2013, si však mohou sama občanská sdružení dobrovolně změnit svou právní formu na obecně prospěšnou společnost, pokud o to projeví zájem hlasy všech svých členů. A to za podmínek daných zákonem č. 68/2013 Sb. o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který byl publikován 19. února 2013.

Nespornou výhodou této změny právní formy je to, že organizace neztratí svou historii. Při změně právní formy se totiž sdružení, jehož právní forma se mění, neruší ani nezaniká, pouze se mění jeho právní poměry. Taková obecně prospěšná společnost bude potom považována za nástupnickou organizaci občanského sdružení.

středa, 23 leden 2013 00:09

Pozor při převodech nemovitostí na novou povinnost předložit Průkaz energetické náročnosti budovy

Rádi bychom naše klienty upozornili na nové povinnosti, které se od 1.1.2013 vztahují ke smlouvám o prodeji a pronájmu nemovitostí. Jedná se povinnosti spojené s průkazem energetické náročnosti budovy (PENB). Ten slouží pro jednoduché a přehledné posouzení budovy z hlediska její energetické náročnosti a s tím souvisejícími náklady na její provoz. Na jeho podkladě jsou budovy rozděleny do tříd energetické náročnosti, od mimořádně úsporných až po ty mimořádně nehospodárné. PENB je pro zájemce o koupi či pronájem nemovitosti důležitým nástrojem pro stanovení kupní ceny či nájmu. PENB mohou zpracovávat pouze tzv. energetičtí specialisté, kteří jsou držiteli příslušného oprávnění vydaného Ministerstvem průmyslu obchodu. Nesplnění níže uvedených povinností...