1991

JUDr. Ing. Rott zahajuje samostatné poskytování advokátních služeb, klientela sestává převážně z bývalých zaměstnanců První brněnské strojírny, kteří začínají podnikat v různých oblastech (a mají první problémy, vyžadující právní pomoc)

1999

JUDr. Rott rozšiřuje svou územní působnost - stěhuje se do Prahy, začíná působit jako samostatný advokát i v metropoli. Brněnská kancelář se rozrůstá o další koncipienty a zaměstnance, rozšiřuje se klientela i záběr řešené problematiky, mj . i o úpadkové právo. (JUDr. Rott působí i jako správce konkurzní podstaty)

1993

Je přijat první zaměstnanec – paní Eva Hančlová na místo asistentky

2008

V účinnost vstupuje insolvenční zákon. JUDr. Rott skládá zkoušky insolvenčního správce na Justiční akademii v Kroměříži a v Praze

1997

Z důvodu nárůstu klientely a zastupitelnosti přijat první koncipient (Mgr. Valenta - nyní spolupracující advokát.)

2012

Ke konci roku založena AK ROTT s.r.o. se sídlem v Brně a pobočkou v Praze, předmět činnosti - výkon advokacie. Činnost insolvenčního správce je nadále provozována fyzickou osobou.