středa, 23 leden 2013 00:09

Pozor při převodech nemovitostí na novou povinnost předložit Průkaz energetické náročnosti budovy

Rádi bychom naše klienty upozornili na nové povinnosti, které se od 1.1.2013 vztahují ke smlouvám o prodeji a pronájmu nemovitostí. Jedná se povinnosti spojené s průkazem energetické náročnosti budovy (PENB). Ten slouží pro jednoduché a přehledné posouzení budovy z hlediska její energetické náročnosti a s tím souvisejícími náklady na její provoz. Na jeho podkladě jsou budovy rozděleny do tříd energetické náročnosti, od mimořádně úsporných až po ty mimořádně nehospodárné. PENB je pro zájemce o koupi či pronájem nemovitosti důležitým nástrojem pro stanovení kupní ceny či nájmu. PENB mohou zpracovávat pouze tzv. energetičtí specialisté, kteří jsou držiteli příslušného oprávnění vydaného Ministerstvem průmyslu obchodu. Nesplnění níže uvedených povinností...

Nesplnění níže uvedených povinností je sankcionováno pokutami až do výše 50 000 Kč u vlastníka jednotky a do výše 100 000 Kč u vlastníka budovy.

Na základě zákona č. 318/2012 Sb., kterým došlo k novelizaci zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, se od 1.1.2013 zákonná povinnost předložit průkaz energetické náročnosti budovy netýká pouze novostaveb a rozsáhlejších rekonstrukcí (nad více než 25% celkové plochy obálky budovy), ale rozšiřuje se mimo jiné i na:


prodej a pronájem budov (včetně rodinných domů)
netýká se však např. budov s energeticky vztažnou plochou menší než 50m2 a staveb pro rodinnou rekreaci
prodej bytových a nebytových jednotek - neboli ucelených částí budovy
(od 1.1.2016 bude nutný PENB i při pronájmu bytových a nebytových jednotek)

Při prodeji bytové jednotky máte z hlediska splnění zákonné povinnosti tři možnosti:
• předložit PENB na konkrétní bytovou jednotku
• předložit PENB na celou budovu
• nahradit PENB doložením vyúčtování za všechny energie za poslední tři roky

Povinnost předložit PENB se netýká darování, dědění, rozvodového vyrovnání mezi bývalými manžely ani převodu členského podílu v bytovém družstvu.

Povinnosti vlastníka budovy jsou:
• zajistit zpracování PENB při prodeji nebo pronájmu budovy
• předložit PENB nebo ověřenou kopii kupujícímu nebo nájemci před uzavřením kupní či nájemní smlouvy
• předat PENB nebo ověřenou kopii kupujícímu nebo nájemci při podpisu kupní či nájemní smlouvy
• zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti obsažených v PENB v informačních a reklamních materiálech při prodeji nebo pronájmu budovy

Povinnosti vlastníka jednotky (bytu nebo nebytového prostoru) jsou:
(povinnost zajistit zpracovaní PENB má společenství vlastníků jednotek)
• předložit PENB nebo jeho ověřenou kopii možnému kupujícímu jednotky před uzavřením smluv týkajících se koupě jednotky
• předat PENB nebo jeho ověřenou kopii kupujícímu jednotky při podpisu kupní smlouvy
• zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti obsažených v PENB v informačních a reklamních materiálech při prodeji jednotky