AK ROTT s.r.o.

Výkon advokacie je od 1.ledna 2013 poskytován prostřednictvím právnické osoby AK ROTT s.r.o. se sídlem v Brně a pobočkou v Praze.

 

Foto z kanceláře

Důvodem a cílem je posílení stability a jistoty klientů i zaměstnanců a jistě i zvýšení zainteresovanosti zaměstnanců na výsledcích jejich práce Současně nová právní forma poskytuje základnu pro připadnou expanzi a zvyšuje šance u korporátní klientely, která většinou nespolupracuje na větších případech či projektech pouze se samostatně působícími advokáty. Vyplývá to většinou z jejích interních či koncernových pravidel a nezřídka i z obavy, že samostatný advokát nebude mít na tyto většinou časově i celkově náročné práce dostatečnou kapacitu. Proto je naší snahou větší zastupitelnost při zachování individuálního přístupu ke klientům a v neposlední řadě klademe důraz na práci v týmu, kde má sice každý svoji roli, ale zároveň je v případě potřeby plnohodnotně zastupitelný.