Zastupování

Ujmeme se Vašeho sporu v jakékoli fázi a budeme Vás zastupovat.

V přípravné fázi navrhneme procesní strategii, pokusíme se vyjednávat a asistovat Vám, je - li možnost smírného řešení sporu. V opačném případě jsme připraveni zastoupit Vás v soudních řízeních u soudů všech stupňů (včetně Ústavního soudu), v rozhodčích i správních řízeních na celém území České republiky neomezeně. Mimo jiné oblasti máme dlouholeté a bohaté zkušenosti s vymáháním pohledávek i velkého rozsahu, spolupracujeme s osobně prověřenými exekutory.