Korporátní právo

Náš zkušený tým Vám zpracuje veškerá podání na obchodní rejstřík, navrhne optimální řešení při zakládání obchodních společnosti (včetně posouzení daňových hledisek) a vyhotoví všechny s tím související dokumenty. Zajistíme Vám hladký průběh valných hromad a jiných významných událostí vztahujících se k Vaší společnosti.