čtvrtek, 18 červenec 2013 16:43

Změna listinných akcií na majitele od 1.1.2014 na akcie na jméno! Schválení zákona č. 134/2013 Sb. o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů

Rádi bychom touto cestou informovali nejenom stávající klienty naší advokátní kanceláře AK ROTT s.r.o., že s účinností od 30.6.2013 byl schválen zákon č. 134/2013 Sb. o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů. Důležitou změnou, která se dotýká všech akciových společností, které mají listinné akcie na majitele, je změna jejich formy, kdy s účinností od 1.1.2014 dojde ke změně listinných akcií na majitele, na listinné akcie na jméno. K tomuto dni rovněž dochází k odpovídající změně stanov společnosti. Představenstvo společnosti je povinno uvést stanovy do souladu se výše uvedenou změnou zákona a podat návrh na zápis změny formy akcií do obchodního rejstříku nejpozději do 30. června 2014. Nejpozději 3 měsíce před uplynutím lhůty je společnost povinna uveřejnit způsobem určeným pro svolání valné hromady výzvu k předložení akcií. Jsme připraveni Vám poskytnout podrobnější informace včetně svolání valné hromady a zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku.