čtvrtek, 08 listopad 2018 11:42

V souvislosti s novelizací zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele si AK ROTT s.r.o. dovoluje upozornit své klienty, kteří vstupují do smluvních vztahů s advokátní kanceláří jako spotřebitelé, na možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, vzniklých ze smluv o poskytování právních služeb, před Českou advokátní komorou. Pokud v případě spotřebitelského sporu nedojde k dohodě mezi klientem a advokátní kanceláří, může se klient, jako spotřebitel, obrátit na Českou advokátní komoru s návrhem na mimosoudní řešení sporu. Další informace týkající se mimosoudního řešení sporů jsou zveřejněny na internetových stránkách České advokátní komory na webové adrese www.cak.cz.