Eva Hančlová

manažerka kanceláře, konzultantka v korporátních záležitostech

Po maturitě na gymnáziu a krátkém působení na personálním oddělení státního podniku Labora je od roku 1993 zaměstnána u nás. Zajišťuje kompletní administrativní chod kanceláře. K její činnosti patří zejména sjednávání a organizace schůzek s klienty, jednání na státních úřadech, zejména soudech, živnostenských úřadech, finančních úřadech, celních úřadech, katastrálních úřadech a to v souvislosti s právní agendou a vedenými soudními spory. Dále obstarává zpracování podkladů pro přípravu valných hromad a jejich realizace včetně návrhů na provedení změn v obchodním rejstříku, přípravu předžalobních upomínek, návrhů na vydání platebního rozkazu, přihlášek do insolvenčních řízení. Zpracováná podklady ve věci návrhů na jmenování znalce dle ust. § 196a odst. 1 – 3 obchodního zákoníku a podílí se i na přípravě kupních smluv na nemovitosti včetně návrhů na povolení vkladu do katastru nemovitostí.

Eva je „dobrým duchem“ kanceláře, přímo zosobněním našeho motta a oblíbenkyní našich stálých i občasných klientů. Vyniká především komplexním přehledem, samostatností a organizačními schopnostmi. Má bohaté zkušenosti s organizováním a realizací valných hromad společností a řešením korporátních záležitostí. Své znalosti uplatňuje i při procesech zakládání společností, přeměny obchodních společností, fúze, případně likvidace společností. Značné zkušenosti má i v oblasti živnostenského podnikání a vymáhání pohledávek. Mezi její nesporné přednosti patří okamžitý a vstřícný přístup k řešení problémů. Hovoří anglicky a rusky.