Mgr. Jan Kervitzer

spolupracující advokát

absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v roce 2010.

Po promoci začal působit jako advokátní koncipient a v dubnu 2014 složil advokátní zkoušky.

Od prosince roku 2014 působí jako spolupracující advokát v AK ROTT s.r.o.

Specializuje se zejména na právo občanské, obchodní a trestní. Hovoří anglicky.