Mgr. Tomáš Matějík

advokát

absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 2005.

Po promoci začal působit jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři JUDr. Jiřího Gregora, v níž poskytoval právní pomoc v rozmanitých oblastech práva, hlavně v právu insolvenčním, obchodním, občanském, rodinném, pracovním a trestním.

Od roku 2009 pracoval na pozici asistenta soudce Nejvyššího soudu ČR. V roce 2011 úspěšně složil advokátní zkoušku.

Od roku 2012 působí jako advokát v Advokátní kanceláři JUDr. Ing. Ivana Rotta. Specializuje se zejména na právo občanské a obchodní . Hovoří anglicky.