Ing. Jana Rottová

finanční a personální manažerka

vystudovala VŠE fakultu řízení a od vzniku kanceláře zajišťuje veškerou její ekonomickou agendu (účetnictví,mzdy,daně). Od roku 1997 je též daňovou poradkyní a kromě práce s vlastní klientelou poskytuje daňové a účetní konzultace i našim klientům, zejména v oblasti insolvence a konkurzů. V současné době se také intenzivně věnuje personálním záležitostem, jak po stránce formální a pracovněprávní, tak hlavně problematice pozitivní motivace zaměstnanců, podpoře jejich růstu a osobního rozvoje na základě nejnovějších ale i starých známých a osvědčených poznatků a metod.

V této oblasti se dále vzdělává a je v ní schopna poskytnout komplexní služby i klientům, zejména malým podnikatelským subjektům, kde někdy bývá tento důležitý aspekt neprávem opomíjen. Hovoří anglicky a rusky.