JUDr. Ing. Ivan Rott

advokát, odborné vedení

absolvoval PFUK v Praze v letech 1973 až 1978. V roce 1983 získal titul JUDr. Dále absolvoval formou dálkového studia VŠE v Praze.

Od roku 1978 pracoval v První brněnské strojírně. Od roku 1991 působil jako komerční právník, později advokát. Celkem tedy disponuje 34 lety praxe v oblasti obchodního, do roku 1990 hospodářského práva. Po stejnou dobu zastupuje klienty v občanském soudním řízení, v rozhodčím řízení, ve správním řízení a v ostatních druzích procesů na území ČR i Slovenské republiky.

Vyniká vysokou odbornou erudicí a mimořádnými analytickými schopnostmi. Neustále se vzdělává a sleduje nové trendy v oboru. Hovoří anglicky a rusky.

Za mnoho let praxe získal bohaté zkušenosti ze všech oblastí práva spojeného s obchodem a podnikáním. Poskytuje právní služby zejména v oblasti obchodně právní a práva korporací. V roce 2009 úspěšně složil zkoušky insolvenčního správce. Je pravidelně jmenován insolvenčním správcem jak pro oblast úpadku právnických, tak i fyzických osob (konkurzy a oddlužení). Od roku 1993 působil jako konkurzní správce podle zákona o konkurzu a vyrovnání a působil jako konkurzní správce v několika desítkách konkurzů.

Poskytuje právní servis dále v oblastech občanského práva, zejména v oblasti týkající se nemovitostí, nebytových prostor, bytů a problematikou s tím spojenou. Věnuje se velmi detailně správnímu právu, jak co do zastupování klientů ve správních řízeních, tak i v řízeních ve správním soudnictví. Má rovněž rozsáhlé zkušenosti z oblasti pracovního práva, práva směnečného a dalších druhů práva.