středa, 16 červenec 2014 08:38

SOUBĚH FUNKCÍ A JEJICH PRAKTICKÉ ŘEŠENÍ

Od 1.1.2014 vstoupil v účinnost nový občanský zákoník a také zákon č. 90/2012 Sb. o obchodního korporacích. Zároveň byl také, mimo jiné právní předpisy, zrušen i zákon č. 513/1990 Sb., obchodní zákoník. Se zrušením obchodního zákoníku zaniklo i ust. § 66d) tohoto zákona, které de facto legalizovalo tzv. souběh funkcí, tj. za určitých podmínek umožňovalo výkon funkce statutárního zástupce obchodní korporace (společnosti) v pracovně právním vztahu ke společnosti (zaměstnavateli).

Výkon funkce jednatele a člena představenstva na základě pracovně právního poměru ke společnosti se tak opět stal předmětem diskusí nejen odborné veřejnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že soudní moc, zejména Nejvyšší soud ČR a Nejvyšší správní soud ČR razí zásadu: „Nové zákony nemění konstantní judikaturu" a s ohledem na poslední judikáty NS ČR je třeba upozornit na důsledky tohoto právního stavu pro statutární orgány Vaší obchodní korporace. Pokud ve Vaší společnosti nedošlo ke striktnímu oddělení tzv. obchodního vedení společnosti od výkonu funkce v rámci pracovně právního vztahu, pak po 1.7.2014, vyvstává reálné nebezpečí pro členy statutárních orgánů,. že nastala tzv. absolutní neplatnost jejich pracovně právního vztahu ke společnosti, se všemi nepříjemnými následky pro tyto zaměstnance a členy statutárních orgánů. Možnosti vzniku existence tohoto (nežádoucího) souběhu funkcí a jejich praktické řešení v rámci dnes platných právních předpisů a stále existující konstantní judikatury NS ČR a NSS ČR považujeme za nebezpečné, zejména ve vztahu k členům statutárních orgánů Vaší společnosti.

Naše advokátní kancelář je připravena tuto otázku, kterou považujeme pro Vaši společnosti za velmi důležitou, pro Vás optimálním způsobem vyřešit.