Union Banka - pohledávky

V průběhu konkursního řízení ve věci Union Banky a.s. došlo k výměně konkursních správců. Následně došlo i k postupování a dále překupování pohledávek jež oba správci prodávali z konkursní podstaty tohoto úpadce. V řadě případů se jednalo o pohledávky ve výši desítek a sta milionů korun. Tyto tak zvané pohledávky neváhali po bývalých klientech Union banky zahraniční držitelé velmi razantně vymáhat. Proti těmto vymahačům naše kancelář úspěšně bývalé klienty zastupovala a to až k Nejvyššímu soudu ČR.

Velké množství kauz se týká vymáhání pohledávek našich klientům jak za fyzickými,tak i právnickými osobami. Naše kancelář spravuje několik set pohledávek a úspěšnost vymáhání, nejen co do získání tzv. Exekučního titulu, ale i faktického získání finančních prostředkům pro klienta přesahuje 90 procent.