Kauza bývalých akcionářů společnosti ArcelorMittal dříve ISPAT Nová Huť

Aktuálně se zabýváme mediálně známou a hojně na webu vyhledávanou kauzou bývalých akcionářů společnosti ArcelorMittal, z nichž více než pět tisíc naletělo na zdánlivě výhodnou nabídku neziskového sdružení Centrum Consultant Finance, za kterým stojí policií vyšetřovaný podnikatel.

Centrum Consultant Finance akcionářům slíbilo, že pro ně vymůže vyšší cenu za jejich akcie. Ve smlouvě o postoupení pohledávky označené „Návratový list“ však bylo skrytě uvedeno, že peníze za akcie budou nejdříve vyplaceny zprostředkovatelskému sdružení, kterému tak mělo dorazit 222 milionů korun. Sdružení přitom postoupení pohledávek všech akcionářů vůbec nepotřebovalo, neboť k jednání o lepší ceně by mu stačila i jen jedna akcie či plná moc.

Peníze za akcie měl vyplatit hlavní akcionář společnosti ArcelorMittal. Nebyl si však jist komu. Na základě Návratového listu měly být vyplaceny sdružení Centrum Consultant Finance. Hlavní akcionář však měl za to, že Návratový list pravděpodobně odporuje zákonu a proto raději sporné peníze uložil do soudní úschovy, kde leží dodnes.

Bývalí akcionáři se svých peněz mohou domoci pouze se souhlasem sdružení, které jej udělilo necelým dvěma stovkám z nich (většinou těm, kteří se aktivně bránili v médiích), s ostatními vůbec nekomunikuje.

V tomto případě se dají peníze ze soudní úschovy získat pouze prostřednictvím žaloby o nahrazení souhlasu s vydáním předmětu ze soudní úschovy podle § 185e občanského soudního řádu. Na základě této žaloby rozhodne soud rozsudkem, že ten, kdo vydání odporoval (v daném případě se vůbec nevyjádřil), je povinen souhlasit s vydáním předmětu úschovy žadateli. Nyní hromadně podáváme žaloby o nahrazení souhlasu.